Thị trường Bất Động Sản

Số liệu thị trường - Chính sách

Nguyên Liệu - Nhiên Liệu

Hàng Tiêu Dùng

Hàng Cao Cấp - Xa Xỉ

Thị Trường Việc Làm

Lao động bị mất việc, giảm giờ làm có thể được hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng theo Nghị quyết 06/NQ-ĐCT - chương trình hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam mới đây ban hành gói hỗ trợ lao động mất việc, bị cắt giảm việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước 30/9/2022. Theo đó Người lao động có thể được hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng từ kinh phí công đoàn.

'Bức tranh' thưởng Tết 2023

Năm 2022 được đánh giá có nhiều biến động với doanh nghiệp và người lao động. Vì vậy, tiền thưởng Tết là vấn đề được nhiều người quan tâm… Mặt bằng thưởng Tết 2023 được cho là thấp hơn so với năm ngoái, chỉ bằng khoảng 91% của năm 2022.