Thủ tướng chỉ rõ "3 đẩy mạnh, 3 tiên phong, 3 bứt phá" để tăng năng suất lao động

Thủ tướng nhấn mạnh: Nâng cao năng suất lao động là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị - là con đường ngắn nhất đưa nước ta bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Viettel tìm kiếm và đào tạo nhân sự quản lý sản phẩm thông qua chương trình Viettel Future Changemakers 2024

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) mới đây đã khởi động chương trình Viettel Future Changemakers 2024 (VFC 2024) để tìm kiếm và đào tạo những nhân sự quản lý sản phẩm - product manager xuất sắc. VFC sẽ là chương trình thường niên, quản lý sản phẩm là chủ đề năm nay.