Đề xuất tăng mức trợ cấp thất nghiệp, hạn chế rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Ở Việt Nam, phần lớn các trường hợp rút bảo hiểm xã hội một lần là để đối phó với tình trạng thiếu hụt thu nhập ngắn hạn, kết hợp với những suy nghĩ ngắn hạn cố hữu của người lao động, dẫn đến một số lượng lớn người lao động hàng năm rút khỏi bảo hiểm xã hội khi ngừng việc.

Phương án mới để cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Bộ LĐTB và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lùi lịch trả lương hưu, trợ cấp tháng 8

Thay vì trả lương hưu, trợ cấp vào ngày mùng 5 hằng tháng, kỳ trả lương hưu, trợ cấp của tháng 8 sẽ lùi trả vào ngày 14/8, để đủ điều kiện trả cả phần lương hưu được điều chỉnh tăng thêm và truy lĩnh phần lương hưu tăng chưa trả của tháng 7. Từ tháng 9, lịch trả lương hưu về như cũ.