Hưng Yên thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, hình thành liên kết ngành trong các khu công nghiệp

Trên địa bàn Hưng Yên hiện có gần 300 DN sản xuất các sản phẩm CNHT thuộc danh mục công nghiệp ưu tiên phát triển, tập trung hình thành khá rõ nét trong 6 lĩnh vực: Cơ khí chế tạo; thiết bị điện, điện tử; dệt, may; da giày; sản xuất và lắp ráp ô tô; công nghiệp công nghệ cao,...