Công nghiệp Việt Nam & Thế Giới

Vĩ mô - Quy Hoạch - Luật

Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu; tự cường, tự chủ trong lĩnh vực công nghiệp

Một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành công thương cần tập trung quy hoạch bao gồm: Quy hoạch Điện lực quốc gia; Quy hoạch Tổng thể về Năng lượng quốc gia; Quy hoạch Hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia; Quy hoạch Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản.

Đời sống - Xã hội Công nghiệp

Doanh nghiệp