Các nhà sản xuất Bia Trung Quốc gia tăng doanh số theo hướng phát triển các dòng sản phẩm cao cấp

Thị trường bia của Trung Quốc được xem là thị trường lớn nhất thế giới, đang chuyển đổi từ số lượng sang chất lượng. Số liệu theo Hiệp hội Đồ uống Có cồn Trung Quốc thống kê rằng các sản phẩm tầm trung và cao cấp đã chiếm từ 35 đến 40% doanh số bán bia trong năm 2022, tăng hơn 10 điểm phần trăm...