I. Điều khoản thỏa thuận

- Người dùng không được sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng dụng này; hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Vnindustry hoặc các website tích hợp với Vnindustry do Vnindustry là chủ sở hữu.

- Người dùng không được thiết kế lại, biên dịch, thay đổi, tháo gỡ, chỉnh sửa đảo lộn thiết kế hoặc nội dung website.

- Người dùng không được sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến website, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ.

- Người dùng không được sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc phương thức nào để theo dõi, sao chép các nội dung của Vnindustry và các ứng dụng liên kết với Vnindustry có liên quan tới Vnindustry.

- Người dùng không được phép di dời, xoá bỏ, thay đổi bất kì thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của website (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền).

- Người dùng không được bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ website cho bất kỳ bên thứ ba nào (tổ chức; cá nhân).

- Người dùng không được sử dụng website để cung cấp dịch vụ cho bất cứ bên thứ ba nào khác.

- Người dùng không được thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của website.

- Người dùng không được đăng nhập và sử dụng website bằng một phần mềm thứ 2 hoặc một hệ thống trung gian khác, không được phát triển khi chưa được cấp quyền, chấp thuận bởi Vnindustry.

- Người dùng không được sử dụng website Vnindustry hoặc các dịch vụ khác được tích hợp với Vnindustry trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.

- Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi đăng tải, tuyên truyền, hoặc lưu trữ các thông tin chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế, chính sách nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và các đất nước hoặc các hoạt động kêu gọi bạo loạn, biểu tình khác.

- Nghiêm cấm sử dụng ứng dụng để tuyên truyền các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Người dùng không được sử dụng website để sử dụng đăng tải, truyền hoặc lưu trữ bất kì nội dung, hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền pháp lí của bên thứ ba.

- Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

- Các vi phạm khác.

II. Chính sách bảo mật

a. Chính sách Bảo mật 

Thông tin này áp dụng cho Vnindustry cũng như các dịch vụ khác có thể truy cập trên Vnindustry. Các dịch vụ Vnindustry đó có thể có cùng các điều khoản khác có liên quan tới quyền riêng tư và người dùng phải đồng ý nếu muốn dùng các dịch vụ đó.

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này không áp dụng với thông tin mà người dùng chọn tiết lộ hay gửi cho:

- Các dịch vụ ngoài Vnindustry (ví dụ như các dịch vụ khác do chúng tôi hoặc bên liên kết của chúng tôi cung cấp hoặc vận hành) mà không nêu rõ Chính sách Bảo mật này áp dụng;

- Bất cứ dịch vụ của bên thứ ba nào (bao gồm bất cứ trang web của bên thứ ba nào) mà người dùng có thể truy cập qua Vnindustry.

b. Cập nhật chính sách

Chính sách có thể được cập nhật thường xuyên bởi Vnindustry. Phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi thông báo trực tiếp cho bạn hoặc công bố tại website. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong chính sách ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, dù được thông báo trước hoặc không, bạn đồng ý với phiên bản cập nhật chính sách này.

c. Thu thập thông tin

Chúng tôi xử lý các nhóm thông tin và dữ liệu khác nhau. Những thông tin và dữ liệu này được quy định bên dưới đây:

- Dữ liệu địa điểm: là thông tin được lấy từ GPS, Wifi, địa chỉ IP hoặc bài đăng công khai có chứa thông tin địa điểm của người dùng. Bạn sẽ tiết lộ một số thông tin địa điểm cho chúng tôi và những người dùng Vnindustry khác.

- Thông tin phi cá nhân: là bất cứ thông tin nào không thể xử lý được một cách hợp lý để nhận biết danh tính của người dùng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Thông tin cá nhân: là bất cứ thông tin hoặc sự kết hợp thông tin nào có liên quan tới người dùng mà có thể được dùng để nhận biết danh tính của bạn (trực tiếp hoặc gián tiếp).

- Thông tin chia sẻ: là thông tin về người dùng hoặc có liên quan tới người dùng, được người dùng chia sẻ một cách tự nguyện trên Vnindustry. Thông tin chia sẻ có thể bao gồm các đăng tải mà bạn thực hiện trên Vnindustry (bao gồm hồ sơ công khai, hình chụp, video) và bất cứ bài đăng nào của những người dùng khác mà bạn đăng lại có Dữ liệu về địa điểm có liên quan tới các bài đăng đó.

- Thông tin về thiết bị: Như mô tả bên dưới, chúng tôi thu thập thông tin từ và về máy tính, điện thoại được kết nối cũng như các thiết bị kết nối web khác mà bạn sử dụng để tích hợp với Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi cũng kết hợp thông tin này trên các thiết bị khác nhau mà bạn sử dụng. Thông tin chúng tôi thu được từ các thiết bị này bao gồm:

- Các thuộc tính thiết bị: những thông tin như hệ điều hành, phiên bản phần cứng và phần mềm, dung lượng bộ nhớ trống, plugin, loại trình duyệt.

- Hoạt động trên thiết bị: thông tin về các hoạt động và hành vi thực hiện trên thiết bị.

- Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: thông tin bạn cho phép chúng tôi nhận thông qua cài đặt thiết bị mà bạn bật, ví dụ như quyền truy cập vào vị trí GPS, máy ảnh hoặc ảnh của bạn.

- Mạng và kết nối: thông tin như tên của nhà mạng di động, ngôn ngữ, múi giờ, số điện thoại di động, địa chỉ IP, tốc độ kết nối.

d. Xử lý thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đã thu thập ở trên với mục đích như sau:

- Cung cấp dịch vụ cho người dùng;

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dùng, nhằm mục đích an ninh, phát hiện lừa đảo và quản lý tài khoản (ví dụ đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào tài khoản của bạn);

- Cung cấp cho người dùng các dịch vụ dựa trên địa điểm mà bạn chọn sử dụng

- Đánh giá tính hiệu quả và cải thiện việc quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và xúc tiến khác;

- Hiểu hơn về cách người dùng truy cập và sử dụng Vnindustry, phát triển dịch vụ mới vả cải thiện dịch vụ hiện tại;

- Điều hành và quản lý Vnindustry và các hoạt động trong nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, an ninh, phát hiện lừa đảo, quản lý tài khoản người dùng và khảo sát;

- Xác minh danh tính người dùng và bảo mật tài khoản;

- Xác thực ứng dụng và quản lý việc cập nhật ứng dụng;

- Thông báo tới người dùng về thay đổi/cập nhật trên Vnindustry;

- Duy trì tài khoản Vnindustry theo thoả thuận và điều khoản;

- Quản lý thông tin giao dịch bạn thực hiện trên Vnindustry để Vnindustry có thể hỗ trợ bạn trong quá trình mua/bán/thuê/cho thuê/sang nhượng lại bất động sản;

- Cá nhân hoá thông tin của bạn thông qua việc sử dụng thông tin lịch sử tìm kiếm trên website của chúng tôi;

Người dùng lưu ý rằng với việc thu thập và xử lý thông tin trên, chúng tôi mong muốn đem lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn, để cải thiện chất lượng dịch vụ bạn đang sử dụng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân của bạn qua một trong những hệ thống của chúng tôi nhằm mục đích quản lý và đảm bảo tính bảo mật cao cho người sử dụng dịch vụ.

Như đã nêu rõ trong Thoả thuận mục “Quyền truy cập thông tin và tài khoản cá nhân” trong Điều khoản, chúng tôi có quyền truy cập và thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong thiết bị của bạn để cung cấp các dịch vụ cho bạn sử dụng. Bất cứ thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập và sử dụng trong thiết bị của bạn, chúng tôi đều tuân thủ theo và Chính sách này.

e. Bảo mật thông tin

Chúng tôi luôn nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân của người dùng để ngăn chặn việc rò rỉ, đánh cắp thông tin cá nhân, hình thức sử dụng và truy cập tài khoản trái phép. Hơn thế nữa, chúng tôi triển khai và áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin trong khuôn khổ các tiêu chuẩn bảo mật an ninh mạng chúng tôi xây dựng.

Chúng tôi không ngừng ứng dụng các tính năng để đảm bảo tính bảo mật cao nhất của Ứng dụng cài đặt trên thiết bị của bạn.

Trong trường hợp thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ ra ngoài hoặc bất cứ vấn đề nào liên quan tới bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ triển khai các kế hoạch bảo mật an ninh mạng dự phòng để ngăn chặn thông tin lan rộng; đồng thời gửi thông báo cho bạn qua tin nhắn hoặc email.

f. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết sẽ không chuyển Thông tin cá nhân của (các) bạn cho bất cứ bên thứ ba nào khác trừ các bên được quy định bên dưới, hoặc trong trường hợp (các) bạn chấp thuận việc chuyển thông tin như vậy. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của người dùng cho những đơn vị, cá nhân có đầy đủ thẩm quyền và hợp pháp khi được yêu cầu, bao gồm: cơ quan hoặc cơ quan quản lý của chính phủ, cơ quan công quyền, cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp. Trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu phải tuân thủ pháp luật hoặc quy định hiện hành, lệnh của toà, trát của toà hay thủ tục tố tụng khác hoặc trong trường hợp có cơ sở pháp lý để đáp ứng yêu cầu dữ liệu từ những cơ quan trên, và chủ thể yêu cầu có thẩm quyền hợp lệ để nhận được thông tin cá nhân của quý vị.

g. Thông báo từ chúng tôi

Trong quá trình sử dụng website, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp để gửi thông báo, tin tức tới email hoặc qua SMS của bạn. Nếu như bạn không muốn nhận những thông báo mới nào từ chúng tôi, bạn có thể bỏ theo dõi trên email hoặc chọn tắt thông báo trên thiết bị điện thoại của bạn. Tuy nhiên bạn không được huỷ đăng ký nhận thông báo này nếu như chúng không có tính chất quảng cáo và sử dụng để bảo vệ tài khoản của quý vị và thông báo cho quý vị về những thay đổi quan trọng với Vnindustry.