Thị trường giao dịch hàng hóa dự báo sẽ tiếp tục sôi động trong 6 tháng cuối năm

Ông Erik Norland cho biết: “Càng về nửa cuối năm 2024, bức tranh của nền kinh tế sẽ trở nên rõ nét hơn sau các số liệu kinh tế vĩ mô của 2 quý đầu năm. Điều này sẽ tạo ra các xu hướng lớn trên thị trường giao dịch hàng hóa, đặc biệt là nhóm năng lượng và kim loại quý”.