Các cửa hàng truyền thống có thể sẽ tiếp tục phát triển mạnh khi 60% người mua sắm cho biết, họ thích mua sắm tại cửa hàng vì họ muốn xem và thử sản phẩm trước.

Trong Khảo sát nhanh về bán lẻ tại Châu Á Thái Bình Dương năm 2023, CBRE nhận thấy ,rằng 41% người mua thích mua sắm tại các cửa hàng thực tế vì sản phẩm có sẵn ngay lập tức, trong khi những người khác ghé thăm cửa hàng để nhận trợ giúp từ nhân viên bán hàng (28%), tiếp cận trải nghiệm tổng thể tại cửa hàng (28 %), và thấy đa dạng hơn (27%).

“Mặc dù hầu hết các nhà bán lẻ không còn xem các cửa hàng truyền thống là kênh bán hàng duy nhất của họ, nhưng các cửa hàng có thể được thiết kế lại và trang bị để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giao dịch bán hàng trực tuyến,” báo cáo từ CBRE.

CBRE khuyến nghị nên trưng bày số lượng lớn hơn và nhiều loại hàng hóa hơn cũng như thiết lập các khu vực dành riêng để thử sản phẩm.

Trong khi đó, những người tiêu dùng thích mua sắm trực tuyến cho biết, có nhiều loại hình trực tuyến hơn (48%), ưu đãi và khuyến mãi tốt hơn (46%) và so sánh giá dễ dàng hơn (43%).

Hơn nữa, người mua hàng xem thêm thông tin sản phẩm trực tuyến (36%), trong khi những người khác đã biết sản phẩm và không cần xem hoặc dùng thử tại cửa hàng (28%).

RA