Vai trò chung tay của các địa phương trong thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và những kết quả đạt được?

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã đi đầu, xây dựng mạng lưới nhân lực để tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp. Nhưng làm thế nào để có thể triển khai rộng rãi, lan tỏa trong cộng đồng 4.840 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nếu không có sự chung tay của các địa phương?