Ông Trịnh Khắc Toàn, giám đốc khu vực phía Bắc của Amazon Global Selling Việt Nam, đơn vị hỗ trợ người bán hàng, cho biết tại một diễn đàn hôm thứ Năm. Giá trị hàng hóa xuất khẩu qua sàn thương mại điện tử Hoa Kỳ đã tăng 50% trong giai đoạn này.

Ông lưu ý rằng số lượng người bán hàng Việt Nam có doanh thu hàng năm 1 triệu USD đã tăng gấp 10 lần từ năm 2019 đến năm 2023, trong khi những người đã hợp pháp hóa thương hiệu của mình thông qua chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon tăng 35 lần.

Ông cho biết những con số này chứng tỏ tiềm năng đáng kinh ngạc của thương mại điện tử xuyên biên giới.

Amazon Global Selling dự báo thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam và Đông Nam Á sẽ tăng trưởng 20% ​​mỗi năm cho đến năm 2026.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, cho biết phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam.

Nhưng ông cảnh báo, rằng khuôn khổ pháp lý dành cho doanh nghiệp của đất nước có thể gây trở ngại cho điều này.

Bà Cao Cẩm Linh, đại diện Hiệp hội Phát triển nguồn nhân lực logistics Việt Nam, cho rằng cần phát triển logistics để hỗ trợ thương mại điện tử.

Ông Trịnh Khắc Toàn cho biết, các doanh nghiệp trực tuyến cần đầu tư vào nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu của khách hàng, cải thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu của riêng mình với tầm nhìn dài hạn.

Tại Việt Nam, Amazon đã hợp tác với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đào tạo 10.000 người cho ngành thương mại điện tử xuyên biên giới.

h.l