Theo Bộ TT&TT, qua kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính tại Hà Nội, thời gian qua, một số doanh nghiệp bưu chính chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bưu chính.

Cụ thể, sai phạm của các doanh nghiệp tập trung vào các hành vi chính như: Không cung ứng dịch vụ bưu chính, sử dụng giấy phép bưu chính sai mục đích, không thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định. Ngoài ra, có doanh nghiệp có dấu hiệu né tránh, không hợp tác, hoặc hợp tác chưa nghiêm túc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được mời làm việc.

Những vi phạm kể trên của doanh nghiệp đã và đang gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về bưu chính; đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính như lộ lọt bí mật thư tín, mất bưu gửi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu tới quyền lợi của người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Bên cạnh việc thu hồi giấy phép của 30 doanh nghiệp bưu chính, Bộ TT&TT đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính tại trụ sở chính của 150 doanh nghiệp bưu chính.

Trong đó, Bộ TT&TT, trực tiếp là Vụ Bưu chính cũng nhận thấy, 7 doanh nghiệp bưu chính có dấu hiệu né tránh, không hợp tác hoặc hợp tác chưa nghiêm túc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được mời làm việc.

Cùng với đó, có 38 doanh nghiệp bưu chính không hoạt động tại địa chỉ ghi trên giấy phép bưu chính đã được cấp và không liên hệ được qua điện thoại, thư điện tử đã đăng ký hoặc kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

TBTCVN