Vinasing Group - doanh nghiệp được đồn đoán mua lại một phần Khu dân cư Đại Nam của ông Dũng 'lò vôi' kinh doanh gì?

CTCP Vinasing Group là doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực môi trường, bao gồm đầu tư xã hội hóa (gồm hệ thống nhà vệ sinh công cộng, ghế gang đúc công viên, cây lọc nước uống trực tiếp…), truyền thông - quảng cáo và tổ chức sự kiện.