Grab ghi nhận doanh thu 382 triệu USD trong quý 3, tăng 143% so với cùng kỳ năm 2021. Siêu kỳ lân Đông Nam Á cho rằng, bước nhảy vọt này là nhờ hiệu suất mạnh mẽ từ mảng di động và giao hàng, đạt 101% và 250% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành dọc giao hàng đã đóng góp 171 triệu USD doanh thu trong quý, trong khi tổng khối lượng hàng hóa (GMV) của phân khúc này là 2,4 tỷ USD. Phân khúc này cũng lần đầu tiên chứng kiến ​​EBITDA điều chỉnh chuyển biến tích cực, đạt 9 triệu USD so với khoản lỗ EBITDA 22 triệu USD tạo ra trong cùng quý năm ngoái.

“Chúng tôi đã đạt được điều này bằng cách luôn tập trung vào cấu trúc chi phí và các ưu đãi, đồng thời đổi mới các dịch vụ nhằm tăng sức mạnh tổng hợp trong hệ sinh thái siêu ứng dụng như: thúc đẩy tần suất giao dịch, tỷ lệ giữ chân người dùng và mức độ tương tác,” Anthony Tan , Giám đốc điều hành tập đoàn và người sáng lập Grab , cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, doanh thu từ mảng di động là 176 triệu USD trong quý, với GMV phân khúc đạt gần 1 tỷ USD. Doanh thu của mảng dịch vụ tài chính tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái lên 20 triệu USD, với 1,5 tỷ USD GMV.

Tổng lỗ EBITDA đã điều chỉnh của Grab trong quý cũng được cải thiện lên mức 161 triệu USD, tăng 24% so với năm 2021.

Theo công ty, sự gia tăng này đến khi Grab tiếp tục tăng GMV và tối ưu hóa chi tiêu khuyến khích theo tỷ lệ phần trăm của GMV trên các ngành dọc khác nhau. GMV của Grab trong quý được niêm yết ở mức 5,1 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước.

Grab cũng cập nhật hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2022 lên 1,32 tỷ đô la Mỹ lên 1,35 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 1,25 tỷ  USD lên 1,30 tỷ USD. Nó cũng sửa đổi hướng dẫn tổn thất EBITDA đã điều chỉnh cho nửa cuối năm tài chính 2022 lên 315 triệu USD, cải thiện so với dự báo lỗ 380 triệu USD trước đó.

TiA