Hưng Yên thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, hình thành liên kết ngành trong các khu công nghiệp

Trên địa bàn Hưng Yên hiện có gần 300 DN sản xuất các sản phẩm CNHT thuộc danh mục công nghiệp ưu tiên phát triển, tập trung hình thành khá rõ nét trong 6 lĩnh vực: Cơ khí chế tạo; thiết bị điện, điện tử; dệt, may; da giày; sản xuất và lắp ráp ô tô; công nghiệp công nghệ cao,...

Quãng Ngãi tích cực đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển sản xuất kinh doanh

Thời gian qua, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư. Nhờ đó, nhiều vướng mắc, kiến nghị của DN, nhà đầu tư đã được giải quyết, tạo thuận lợi để triển khai các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh.