Dân số Trung Quốc giảm tác động lên kinh tế toàn cầu ra sao?

Thống kê vào tháng 1 cho thấy năm 2022 dân số Trung Quốc đã giảm 850.000 người - lần giảm đầu tiên sau 60 năm. Đây là một bước ngoặt lịch sử trong nhân khẩu học. Với một quốc gia phụ thuộc nhiều vào lực lượng lao động dồi dào, việc dân số giảm hay già đi đang là một thử thách lớn đối với nền kinh tế