Bão số 4 chính thức vào biển Đông, Đà Nẵng cho Học sinh nghỉ học công nhân nghỉ làm tránh bão

Sáng 26/9, tại thành phố Đà Nẵng, trong cuộc họp ứng phó phó với bão số 4, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng – ông Lê Trung Chinh đã chỉ đạo ngành giáo dục thành phố cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ chiều nay 26/9 để phục vụ công tác phòng chống bão số 4.