Doanh nghiệp sản xuất nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, Sản xuất công nghiệp tháng 11/2023 tăng 5,8% cùng kỳ năm trước

Các doanh nghiệp sản xuất nỗ lực tìm kiếm đơn hàng để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm cũng như chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng dịp cuối năm nên sản xuất công nghiệp tháng 11/2023 tiếp tục xu hướng tích cực, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3% so với tháng trước.

Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở,... để thu hút nhân tài cho công nghiệp quốc phòng

Để thu hút được nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng, an ninh phải có chính sách tiền lương, thưởng, nhà ở, thẩm quyền giao nhiệm vụ khoa học, khen thưởng, ghi nhận, phong tặng các chức danh khoa học, các chính sách hậu phương quân đội,...