Vận tải hàng hoá bằng đường sắt phát huy vai trò và là giải pháp thay thế hiệu quả giữa khủng hoảng và căng thẳng biển Đỏ

Các công ty giao nhận vận tải đã chuyển sang sử dụng dịch vụ đường sắt giữa Trung Quốc và châu Âu, được hỗ trợ bởi Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, như một giải pháp vận chuyển thay thế trong bối cảnh vận chuyển quốc tế bị gián đoạn do các cuộc tấn công ở Biển Đỏ