Vào tháng 5, Google từng nói rằng các tài khoản Gmail không hoạt động trong hai năm sẽ bị xóa vĩnh viễn. Trước khi đưa ra thông báo này, Google đã từng xóa nội dung được lưu trữ trong những tài khoản tưởng như bị lãng quên nhưng vẫn cho phép tài khoản Gmail tiếp tục hoạt động. Giờ đây, Google có thể lo ngại về rủi ro bảo mật bổ sung đi kèm với các tài khoản Gmail bị lãng quên.

Sử dụng tài khoản Gmail bị lãng quên để gửi và nhận gmail chứa dữ liệu cá nhân không phải là một ý tưởng hay, đó là lý do tại sao Google muốn xóa hoàn toàn các tài khoản này thay vì xóa nội dung và để người dùng tiếp tục sử dụng tài khoản. Theo Android Authority, Google sẽ bắt đầu xóa các tài khoản này bắt đầu từ tháng tới.


Khi đồng hồ đang điểm dần đến tháng 12, vẫn chưa quá muộn để lưu lại tài khoản Gmail không hoạt động mà người dùng có. Nếu không, tài khoản sẽ bị đưa vào thùng rác như thể người dùng chưa hề tạo ra. Để lưu tài khoản Gmail không hoạt động của cá nhân người dùng, tất cả những gì bạn phải làm là đăng nhập và sử dụng. Dưới đây là một số gợi ý về những điều người dùng có thể làm để duy trì tài khoản Gmail của mình nếu tài khoản sắp đóng cửa sau hai năm không hoạt động:

Xem YouTube.

Đọc một email.

Sử dụng Google Drive.

Sử dụng Tìm kiếm của Google.

Sử dụng thông tin đăng nhập Google của cá nhân để đăng nhập vào ứng dụng của bên thứ ba.

Lưu ý, Google chỉ xóa các tài khoản Gmail cá nhân không hoạt động. Các tài khoản bị bỏ rơi của công ty hoặc trường học sẽ không bị xóa. Hãy nhớ rằng, những tài khoản Gmail đã cạn kiệt trong hai năm chính là những tài khoản mà Google sẽ xóa.

Rn.A