Mặc dù chịu nhiều tác động của tình hình thế giới, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, ở trong nước áp lực lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực… song sản xuất công nghiệp năm 2022 của Bắc Ninh cán đích sớm, vượt kế hoạch đề ra và tiếp tục khẳng định là động lực tăng trưởng kinh tế.

Dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát, các doanh nghiệp trong tỉnh thích ứng nhanh với tình hình mới, các chính sách hỗ trợ về thuế, lãi suất, tín dụng,.. được thực hiện đồng bộ, phát huy hiệu quả lớn trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong cải cách thủ tục hành chính đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hóa các thị trường xuất, nhập khẩu, đẩy mạnh phát triển công nghiệp góp phần quan trọng cho sự phục hồi và tăng trưởng cao của ngành công nghiệp. Cùng với các giải pháp thúc đẩy sản xuất của Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp chủ động thực hiện nhiều giải pháp thích ứng, năng lực quản trị, nâng cao năng lực ứng phó với các biến động của thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và cơ cấu lại lao động theo hướng bền vững. Chủ động nắm bắt các cơ hội, bắt kịp tốc độ hồi phục thế giới và các xu hướng mới của thị trường, tăng cường tốc độ kết nối dựa trên nền tảng số hóa để duy trì chuỗi cung ứng.

Với các giải pháp đồng bộ hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh, nhờ đó sản xuất công nghiệp năm 2022 của Bắc Ninh có sự tăng trưởng khá, đạt hơn 8%. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực có vị trí then chốt và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển các ngành công nghiệp khác tăng cao, đa dạng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường như: Điện thoại, đồng hồ thông minh, máy vi tính và linh kiện điện tử… Ở khối doanh nghiệp FDI, ngành điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học với tỷ trọng lớn, tiếp tục tăng cao nhờ các sản phẩm như: điện thoại, đồng hồ, máy tính bảng… nên sản xuất tiếp tục được mở rộng. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò động lực trong ngành công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, với Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng cao thứ 2 trong vòng 5 năm gần đây (thấp hơn tốc độ tăng IIP của năm 2018 là 15,18%). Trong đó, ngành chủ lực sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng hơn 10%. Tuy nhiên, ở một số ngành sản xuất do nguyên vật liệu khan hiếm, giá trị tăng cao đã kìm hãm sự gia tăng sản lượng sản xuất.

Riêng tại các KCN tập trung có khoảng 30 dự án chính thức đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đang sản xuất lên gần 1.180. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022. Dự kiến đạt giá trị sản xuất công nghiệp trong các KCN đạt khoảng 1,417 triệu tỷ đồng, vượt 8,87% so với kế hoạch; giá trị xuất khẩu đạt hơn 41,8 tỷ USD, vượt gần 13% so kế hoạch; nhập khẩu đạt hơn 34,08 tỷ USD, vượt 33,67% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 13.974 tỷ đồng, tăng 11,8% so với kế hoạch...

Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư cũng tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả. Tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và hợp tác xã, công nhân và người lao động; tuyên dương tổ chức và cá nhân tiêu biểu, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Duy trì hoạt động hiệu quả Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 10 tháng tổng vốn thu hút đầu tư trong nước đạt 13.209,1 tỷ đồng (riêng vốn đầu tư đăng ký cấp mới tăng 11,9% so với cùng kỳ). Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,85 tỷ USD, trong đó số vốn điều chỉnh tăng thêm là 1,636 tỷ USD. Điều này càng minh chứng cho việc các dự án FDI đang hoạt động tại tại các KCN Bắc Ninh phát huy hiệu quả và tiếp tục tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất.…

Vượt qua nhiều khó khăn, ngành Công nghiệp cán đích sớm và vượt mục tiêu đề ra. Toàn ngành đã tạo ra giá trị tăng thêm (giá so sánh 2010) ước đạt 104.430 tỷ đồng, tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp tới 5,94 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của tỉnh. Ngành công nghiệp tiếp tục là nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế của tăng trưởng trong năm 2022.

Theo Thùy Dương – BBN