Quý IV năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tập trung các giải pháp nhằm duy trì hiệu quả các tổ máy phát điện, phục vụ phát triển nền kinh tế.

Theo đó, đơn vị tiếp tục triển khai công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị đảm bảo kỹ thuật theo đúng quy định; chủ động nhập về nguồn nguyên liệu phục vụ dây chuyền sản xuất; bố trí cán bộ, công nhân vận hành các thiết bị an toàn, hiệu quả trong mọi thời điểm; chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn lao động...

Số liệu thống kê, tính riêng tháng 11/2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sản xuất 441 triệu kWh điện thương phẩm, doanh thu ước đạt 850 tỷ đồng.


Lũy kế 11 tháng năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của nhà máy ước đạt 3.942 triệu kWh, doanh thu ước đạt 7.845 tỷ đồng.

Tháng cuối năm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tiếp tục nỗ lực để hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023, tạo đà cho bước tăng trưởng mới trong năm 2024. Thực tiễn cho thấy, việc duy trì ổn định 2 tổ máy không chỉ tạo bước tăng trưởng trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh.