Dự kiến đầu tư thêm 250 triệu USD cho nhà máy tại Việt Nam, ngoài xe điện Nhà sản xuất BDY Trung Quốc còn có những mảng kinh doanh nào?

BYD Auto đã tận dụng được lợi thế của mình và trở thành công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới vào năm 2022. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số những mảng kinh doanh thuộc tập đoàn BYD vốn đang rất thành công trong nhiều năm trở lại đây.