UBND tỉnh Bắc Giang mới đây ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Tân Sỏi, huyện Yên Thế.

Theo đó, CCN Tân Sỏi có diện tích 20ha. Địa điểm CCN thuộc địa bàn xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, có ranh giới phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng thôn Tân An và đường tỉnh 294; phía Nam giáp ngòi Phúc Hòa; phía Đông giáp ruộng canh tác của thôn Tân An; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng của các thôn xã Tân Sỏi.

Các ngành nghề dự kiến đầu tư vào CCN bao gồm: May mặc, điện tử, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông, lâm sản.

CCN Tân Sỏi có tổng mức đầu tư hơn 241 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Quý IV/2022 - quý II/2023 thực hiện các thủ tục pháp lý, lập quy hoạch chi tiết, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi đất lúa. Quý II/2023 - quý IV/2023 thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng CCN, trạm xử lý nước thải tập trung, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh. Quý IV/2023 - quý III/2024 hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án và lấp đầy ít nhất 60%.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Tân Sỏi (Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG) có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng CCN theo đúng tiến độ được duyệt và các quy định hiện hành của nhà nước.

CTTĐTBG