Bài viết theo thẻ các khu công nghiệp tỉnh bắc giang

Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Mỹ Thái - Xuân Hương - Tân Dĩnh

Khu công nghiệp Mỹ Thái - Xuân Hương - Tân Dĩnh có tính chất là KCN đa ngành, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường; ưu tiên thu hút các lĩnh vực ngành nghề sản xuất như: chế tạo thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí, dược phẩm, mỹ phẩm