Tập đoàn hàng không Boeing của Mỹ có kế hoạch tăng cường đầu tư vào Việt Nam để sản xuất các bộ phận và thiết bị máy bay.

Steve Biegun, phó chủ tịch cấp cao phụ trách chính sách công toàn cầu, đã thảo luận về kế hoạch này với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên bên lề khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào ngày 26 tháng 5 vừa qua.

Có cả công ty Việt Nam và nước ngoài sản xuất linh kiện cho công ty tại Việt Nam, nhưng các công ty trước đây chủ yếu sản xuất các mặt hàng có giá trị thấp.

Các nhà cung cấp nước ngoài chủ yếu đến từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên kêu gọi Boeing tăng tốc đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Ông khẳng định Việt Nam có các nhà sản xuất cơ khí là đối tác tiềm năng của Boeing và Bộ sẽ hỗ trợ họ liên kết.

Boeing có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 và đóng góp cho ngành công nghiệp địa phương bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hàng không quốc phòng và thương mại, đồng thời hỗ trợ Vietnam Airlines xin giấy phép bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố San Francisco của Mỹ.

T.h