Bài viết theo thẻ Boeing

Boeing công bố kế hoạch kiểm tra, đánh giá các công nghệ của chương trình ecoDemonstrator để cải thiện hiệu quả và tính bền vững cho ngành hàng không

Tập đoàn Boeing vừa công bố kế hoạch thực hiện trong năm 2023 nhằm đánh giá 19 công nghệ mới sẽ được triển khai trên máy bay Boeing 777 ecoDemonstrator, đồng thời cũng đưa vào vận hành những chiếc máy bay Explorer, máy bay phục vụ cho mục đích thử nghiệm một số công nghệ đặc thù.