10 tháng đầu năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thuần đạt 28.535 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.487 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, lần lượt vượt 10,5% chỉ tiêu doanh thu và 12,6% mục tiêu lợi nhuận năm.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vừa công bố tình hình kết quả kinh doanh tháng 10/2022 với doanh thu thuần đạt 2.960 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đồng, lần lượt tăng 42,3% và 22,7% so với tháng 10/2021.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 28.535 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.487 tỷ đồng, lần lượt tăng 95,5% và 113,8% so với cùng kỳ 2021.

Năm 2022, PNJ đặt mục tiêu đạt 25.835 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy sau 10 tháng, công ty đã lần lượt vượt 10,5% chỉ tiêu doanh thu và 12,6% mục tiêu lợi nhuận năm.

Xét về cơ cấu doanh thu, doanh thu bán lẻ 10 tháng tăng 102% so với cùng kỳ lên hơn 18.000 tỷ đồng, đến từ hoạt động khai thác khách hàng đạt hiệu quả cao và các chương trình tiếp thị bán hàng được triển khai linh hoạt, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng doanh thu.

Doanh thu sỉ 10 tháng đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ nhờ việc phát triển tập khách hàng sỉ hiệu quả và đưa ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thị hiếu khách hàng.

Doanh thu vàng 24K lũy kế 10 tháng tăng 98% so với cùng kỳ; do sự thay đổi xu hướng đầu tư và nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát cao và bất ổn về địa chính trị.

Cũng theo PNJ, biên lợi nhuận gộp trung bình lũy kế 10 tháng đạt 17,4% so với mức 18,4% cùng kỳ; do sự thay đổi cơ cấu hàng bán của kênh lẻ và sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô tác động lên chi phí đầu vào.

Tổng chi phí hoạt động lũy kế 10 tháng tăng 67% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp đạt 59% giảm so với mức 65% cùng kỳ 2021 nhờ những nỗ lực tối ưu hoá vận hành.

Tính đến cuối tháng 10/2022, hệ thống PNJ có 358 cửa hàng trên toàn quốc. Công ty cho biết đã mở mới 24 cửa hàng và nâng cấp 25 cửa hàng PNJ Gold, mở mới 3 cửa hàng Style by PNJ và 2 cửa hàng PNJ Watch. Công ty cũng đóng 13 cửa hàng PNJ (bao gồm PNJ Gold và PNJ Silver) để tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Và gần đây, PNJ vừa công bố Nghị quyết của HĐQT công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, PNJ dự kiến phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ 3:1. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 820 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn và lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 31/12/2021. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2022 và quý I/2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Sau khi phát hành hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 2.276 tỷ đồng lên 3.096 tỷ đồng.

PNJ; MKA