Amazon cắt giảm thời gian nghỉ việc có trả lương cho công nhân sau những thay đổi và hướng dẫn của CDC Mỹ về Covid-19

Amazon cho biết tất cả công nhân tại Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và những người được yêu cầu cách ly giờ đây sẽ đủ điều kiện nghỉ phép có lương một tuần, hoặc tối đa 40 giờ thay vì như đề xuất trước đó là nghỉ phép có lương lên đến 2 tuần