Bà Anja-Isabel Dotzenrath, người lãnh đạo hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo của BP cho biết: Dự án này là một phần trong chiến lược của công ty dầu mỏ nhằm mở rộng sang lĩnh vực năng lượng carbon thấp.

 

Một trang trại điện gió ngoài khơi Nhật Bản

Về các khoản đầu tư tiềm năng, công ty cũng đang xem xét mở rộng sang lĩnh vực hydro. Bà Dotzenrath cho biết: "Điều này mở ra cho công ty khả năng trở thành nhà đầu tư chủ chốt trong một cơ sở có công nghệ tiên tiến sản xuất máy điện phân".

Theo PTT