Mục tiêu đã được tiết lộ trong Chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông đến năm 2023 và giai đoạn 2024-2025.

“Công nghệ số tập trung vào thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam là ngành công nghiệp chính thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần nâng cao năng lực số hóa và định hình một quốc gia số”, Bộ TT&TT nhận định.

Theo kế hoạch, Bộ dự kiến ​​doanh thu từ lĩnh vực CNTT-TT sẽ đạt 165 tỷ USD vào năm 2023, cuối cùng tăng lên 185 tỷ USD vào năm 2025.

Theo nghĩa này, các công ty công nghệ kỹ thuật số sẽ đóng góp từ 6 đến 6,5% vào mức tăng trưởng GDP chung trong ba năm tới, cùng với xuất khẩu công nghiệp CNTT-TT sẽ lên tới 137.000 triệu đô la vào năm 2023 và 160.000 triệu đô la vào năm 2025.

Năm 2022, doanh thu từ lĩnh vực CNTT-TT của Việt Nam đạt 148 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp của ngành vào GDP ước đạt 34,3 tỷ USD, tăng 8,7%.

Trong khi đó, xuất khẩu sản phẩm phần cứng và điện tử của Việt Nam đã tăng 11,6% vào năm 2022 lên 136 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại trong lĩnh vực này là 26 tỷ USD, một sự cải thiện đáng kể từ mức khiêm tốn 4 tỷ USD vào năm 2021.

Theo Bộ TT&TT, tổng số doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2022 là 70.000, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái, 60% trong số đó đang chuyển từ tham gia vào quy trình sản xuất giá trị thấp sang quy trình sản xuất có giá trị cao hơn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước kiếm được doanh thu hơn 2,2 tỷ USD từ thị trường nước ngoài nhờ xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT.

Bộ TT&TT nhấn mạnh số lượng dự án R&D của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng như Samsung, Qualcomm, Panasonic và Intel.

Đến năm 2025, Bộ TTTT dự kiến ​​Việt Nam có 80.000 doanh nghiệp công nghệ số, đáp ứng ít nhất 50% công nghệ số và dịch vụ của các cơ quan nhà nước.

Một ưu tiên khác là có 10 doanh nghiệp CNTT lớn có năng lực cạnh tranh quốc tế và doanh thu trên 1 tỷ USD mỗi doanh nghiệp, cùng với ít nhất 8 tỉnh/thành phố có doanh thu CNTT trên 1 tỷ USD.

“Việt Nam nên nằm trong số năm quốc gia hàng đầu về doanh thu từ phần mềm, dịch vụ CNTT và phát triển trò chơi di động,” Bộ TT&TT tuyên bố.


Hỗ trợ doanh nghiệp CNTT-TT phát triển                      

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Bộ TT&TT mong muốn Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT trong nước mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu.

Về phía trong nước, Bộ TT&TT sẽ hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển CNTT-TT, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu và lực lượng lao động.

Đối với năm 2023, Bộ TT&TT ưu tiên soạn thảo Kế hoạch hành động phát triển CNTT-TT Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược hình thành ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Điều này nhằm mục đích hình thành các trung tâm CNTT-TT để thu hút vốn đầu tư sản xuất các sản phẩm điện tử, IoT và AI tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa các công ty CNTT Việt Nam với các đại gia công nghệ toàn cầu chẳng hạn như Samsung hay LG.

Trong giai đoạn 2024-2025, Việt Nam sẽ có thể làm chủ công nghệ số và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới liên quan đến AI, IoT, BigData, điện toán có thể, 5G và các mạng thế hệ tương lai.

HnT