Để thực hiện mục tiêu này, một trong những giải pháp được Thành phố coi trọng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Sàn giao dịch việc làm (GDVL) trên địa bàn Thành phố.

Những tháng đầu năm 2023, mặc dù một số doanh nghiệp ở phía Nam vẫn gặp khó khăn, phải giảm bớt lao động, nhưng tại Hà Nội, với sự phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng nhân sự đã sớm sôi động. Điều này được thấy rõ thông qua việc Thành phố liên tục tổ chức nhiều phiên GDVL trực tuyến và trực tiếp, với hàng ngàn chỉ tiêu tuyển dụng trong mỗi phiên.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, theo số liệu mà Trung tâm thu thập, tổng hợp về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, dự báo Quý I/2023, Thành phố cần khoảng 100.000 - 120.000 người lao động ở các vị trí việc làm khác nhau. Ngành nghề Logictics, vận tải có nhu cầu tuyển 10.000 - 15.000 người; nhóm ngành Dịch vụ lưu trú - ăn uống - du lịch trong thời gian tới tiếp tục gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động, từ 10.000 - 12.000 người. Nhóm ngành nghề Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin cũng có xu hướng tuyển dụng lớn vì đang thực hiện số hóa theo chủ trương của Chính phủ cũng như để làm tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thương mại điện tử, Chăm sóc sức khỏe cũng có nhu cầu tuyển dụng nhiều người lao động trong thời gian tới.

Để kết nối cung - cầu lao động, thúc đẩy giải quyết việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tích cực tổ chức các phiên GDVL với đa dạng các hình thức từ trực tiếp đến trực tuyến, từ các phiên GDVL hàng ngày tại trụ sở Trung tâm đến các phiên GDVL kết nối địa phương lân cận, hay phiên GDVL lưu động tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Tính riêng từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 13 phiên GDVL với 415 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 6.473 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 2.381 lao động và số lao động được tuyển dụng là 805 lao động.

Ông Vũ Quang Thành cho biết, trong Quý I/2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội dự kiến tổ chức 55 phiên GDVL, trong đó tập trung gần 40 phiên GDVL hàng ngày và các phiên GDVL lưu động tại một số quận huyện. Trước mắt, trong tháng 3 tới đây, Trung tâm sẽ phối hợp tổ chức phiên GDVL lưu động tại quận Hoàn Kiếm, huyện Thanh Oai…

Theo Kế hoạch số 21/KH- UBND của UBND thành phố Hà Nội về hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, năm nay, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 người lao động (tăng 2.000 người so với năm 2022). Để thực hiện mục tiêu này, một trong những giải pháp được Thành phố coi trọng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Sàn GDVL trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Thành phố sẽ chỉ đạo tổ chức các phiên GDVL hàng ngày diễn ra đồng bộ trên toàn bộ hệ thống Sàn GDVL Hà Nội đồng thời tăng cường tổ chức các phiên GDVL theo chuyên đề, phiên GDVL lồng ghép, phiên GDVL lưu động tại các quận, huyện, thị xã và tại các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố. Cùng đó, Thành phố chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống Sàn GDVL Hà Nội; nâng cấp, hoàn thiện Website: vieclamhanoi.net, thúc đẩy các hoạt động GDVL trực tuyến, hỗ trợ công tác giải quyết việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh công tác dự báo thị trường lao động ngắn hạn và dài hạn về nguồn nhân lực Thủ đô, báo cáo xu hướng về tình trạng việc làm, nghề nghiệp, các ngành nghề dịch chuyển dưới tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề sau dịch Covid-19 và các ngành nghề đang phát triển thu hút nguồn nhân lực trong thời gian tới nhằm hỗ trợ tối đa cho các đối tượng tham gia vào thị trường lao động…

Ông Vũ Quang Thành cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, trong năm 2023, Trung tâm đã có kế hoạch sẽ tổ chức 252 phiên GDVL. Ngoài các phiên GDVL hàng ngày, Trung tâm sẽ tổ chức 8 phiên GDVL lưu động, 6 phiên GDVL chuyên đề, 6 - 8 phiên GDVL online kết nối các tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm sẽ tổ chức 2 phiên GDVL dành cho nhóm người lao động yếu thế là người khuyết tật để họ có công việc, thu nhập, hòa nhập cuộc sống.

“Chúng tôi sẽ hướng đến những lĩnh vực ngành nghề có nhu cầu lớn cả cung và cầu, để tạo hiệu quả kết nối gắn kết tốt nhất, hỗ trợ cho lực lượng doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm nhân sự và lực lượng lao động tìm kiếm được việc làm ổn định, bền vững. Đồng thời, chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường thực hiện công tác thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động đảm bảo hiệu quả, chất lượng để đáp ứng cho các hoạt động nghiệp vụ, qua đó có những định hướng tổ chức các phiên GDVL phù hợp, gắn kết được hiệu quả nhất lực lượng lao động đi tìm kiếm việc làm với các vị trí việc làm từ phía các doanh nghiệp” - ông Vũ Quang Thành cho biết.

LĐTĐ