Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hà Nam sẽ ưu tiên sáp nhập Cụm công nghiệp Châu Giang (tổng vốn đầu tư 475 tỷ đồng) vào KCN Châu Giang I và Cụm công nghiệp Lê Hồ (tổng vốn đầu tư khoảng 900 tỷ đồng) vào KCN Kim Bảng I khi đáp ứng đủ các điều kiện theo như quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong phương án phát triển các khu chức năng, tỉnh Hà Nam sẽ nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ, hiệu quả hoạt động của 8 khu công nghiệp đã thành lập gồm Đồng Văn I, Đồng Văn II, Đồng Văn III, Đồng Văn IV, Hòa Mạc, Châu Sơn, Thanh Liêm, Thái Hà giai đoạn 1 với tổng diện tích 2.561ha.

Đồng thời, Hà Nam cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư để lấp đầy 2 KCN đã có chủ trương đầu tư (KCN Đồng Văn I mở rộng về phía Đông đường cao tốc và KCN Thái Hà giai đoạn II).

Tỉnh này cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các thủ tục, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao Hà Nam với quy mô khoảng 663ha (huyện Lý Nhân).

Còn đến năm 2030, tỉnh Hà Nam sẽ ưu tiên thành lập mới, mở rộng và phát triển các KCN gồm KCN Kim Bảng II, Kim Bảng III, Kim Bảng IV, Thanh Bình I, Thành Bình II, Bình Lục, Thái Hà III.

Ngoài ra, các KCN hiện có như Kim Bình, Thi Sơn, Trung Lương sẽ được điều chỉnh, mở rộng với 3 cụm công nghiệp, thành lập 14 cụm công nghiệp mới với tổng diện tích 726ha.

Các KCN Châu Giang II, Thái Hà II, Đạo Lý được thành lập mới tùy theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thực tế của địa phương trong thời kỳ quy hoạch, dự kiến các KCN mới thành lập sẽ có tổng diện tích khoảng 3.200ha.

Tỉnh Hà Nam cũng sẽ tiếp tục đầu tư và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 5 cụm công nghiệp theo hiện trạng, giữ nguyên diện tích gồm các KCN như Nam Châu Sơn, Thanh Hải, Nhật Tân, Bình Lục, Cầu Giát.

Việc phát triển các cụm, khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam nhằm phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, mục tiêu đến năm 2030, Hà Nam sẽ phát triển công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, đường giao thông trong những năm tới.

VNF