Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Căn cước công dân sửa đổi vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Một trong những vấn đề được thảo luận là cấp thẻ căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi. Tuy nhiên, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị cân nhắc; bởi trẻ em sẽ phát triển thể chất, thay đổi nhanh về ngoại hình, khuôn mặt. Thông tin nhân dạng nếu không được cập nhật thường xuyên sẽ thiếu chính xác.

Cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu quy định rõ hơn về đặc điểm nhân dạng của trẻ em dưới 14 tuổi để ghi nhận trong thẻ căn cước; xác định cụ thể lộ trình thực hiện theo từng lứa tuổi để bảo đảm tính khả thi; đồng thời đánh giá đầy đủ nhu cầu cấp thẻ căn cước của lứa tuổi này.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cho biết trên thực tế trẻ em có rất nhiều giao dịch. "Chúng ta kêu gọi Chính phủ điện tử thì các cháu cũng phải được giao dịch. Bây giờ mua sim điện thoại phải có căn cước thì các cháu dưới 14 tuổi có được dùng điện thoại, hay phải đăng ký từ phụ huynh để dùng? Trẻ có được tham gia các hoạt động trên môi trường mạng?  Và tất cả những điều đó hoàn toàn được!" - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng cũng cho biết, vừa qua, Bộ Công an đã làm việc và cung cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính quyền cấp xã về dữ liệu trẻ em. Từ đó, các đơn vị tính toán hệ thống đào tạo giáo dục và cư trú, bao nhiêu trẻ em đang cư trú có hoặc không có hộ khẩu đang tạm trú tại địa bàn, việc này từng phục vụ rất tốt cho các kỳ thi vào lớp 10, thi đại học.

Do vậy, Bộ Công an cho rằng, việc bổ sung đối tượng cấp thẻ công dân cho người dưới 14 tuổi không ảnh hưởng tới quyền của trẻ em, quyền giám hộ, mặt khác hạn chế được nhiều bất cập trong thực tiễn vì ngoài hộ chiếu và giấy khai sinh, trẻ em không có giấy tờ gì để giao dịch.

Bộ trưởng khẳng định, việc cấp căn cước sẽ phù hợp với đặc trưng cùng độ phát triển của trẻ, có thể 5 năm thay đổi một lần và được quản lý đồng bộ trên hệ thống, không phát sinh tốn kém.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, căn cước gắn chip là một trong những loại giấy tờ hiện đại nhất hiện nay. Việt Nam cùng với các nước trong ASEAN như Malaysia, Singapore đang nghiên cứu thống nhất loại giấy tờ này, tiến tới hoạt động như cộng đồng châu Âu, công dân các nước đi lại trong khu vực không cần hộ chiếu.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng khẳng định, đây là những vấn đề hội nhập nên các công dân phải có quyền được hội nhập quốc tế. Mục tiêu 100% công dân giao dịch được trên môi trường điện tử, đứng về mặt kinh tế, xã hội cũng rất thuận lợi khi có giấy tờ như vậy.

MKA