Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài như Google, Facebook và TikTok đã nộp hơn 4 nghìn tỷ đồng (160 triệu USD) tiền thuế trong 5 tháng đầu năm, dữ liệu từ Tổng cục Thuế tiết lộ.

Đến nay, đã có 96 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế qua cổng thông tin điện tử, tăng 2 đơn vị so với tháng trước. Danh sách này bao gồm Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netflix và Apple.

Tính đến ngày 15/5, các công ty này đã nộp hơn 4 nghìn tỷ đồng (160 triệu USD). Kể từ khi ra mắt cổng thông tin điện tử dành cho các nhà cung cấp nước ngoài vào tháng 3 năm 2022, tổng cộng 15,6 nghìn tỷ đồng (650 triệu USD) đã được thu từ các công ty này.

Cơ quan thuế có kế hoạch rà soát các nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký, khai báo, nộp thuế qua cổng thông tin điện tử. Cơ quan này cũng sẽ nâng cấp hệ thống để tạo thuận lợi cho việc kê khai, nộp thuế. Một biện pháp khác liên quan đến việc cơ quan thuế làm việc với các bộ khác nhau để chia sẻ dữ liệu nhằm ngăn ngừa thất thu và đảm bảo an ninh tiền tệ.


Đến nay, ngành tài chính ghi nhận hơn 663.000 lượt truy cập vào cơ sở dữ liệu công dân của Bộ Công an. Họ cũng chia sẻ thông tin với Bộ Công Thương về 929 nền tảng thương mại điện tử và có dữ liệu tham chiếu chéo từ 361 nền tảng.

Về lĩnh vực ngân hàng, Bộ Tài chính có thông tin về 144 triệu tài khoản thanh toán, tăng hơn 20 triệu kể từ cuối tháng 4. Con số này bao gồm khoảng 10 triệu tài khoản tổ chức và 134 triệu tài khoản cá nhân tại 96 ngân hàng.

Việc các cá nhân, tổ chức có nhiều tài khoản thanh toán ở nhiều ngân hàng khác nhau để thuận tiện là điều bình thường.

Năm 2023, doanh thu thuế từ thương mại điện tử là 3.500 nghìn tỷ đồng (146 tỷ USD), với 97 nghìn tỷ đồng (4 tỷ USD) tiền thuế phải nộp, tăng 14% so với năm trước. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, hơn 50 nghìn tỷ đồng (2,1 tỷ USD) tiền thuế đã được thu từ lĩnh vực này.

tttđtbhnt