Tháng 5 nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nền nhiệt độ cao, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất – kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên cả nước tăng đột biến.

Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cấp điện phục vụ nền kinh tế trong bối cảnh phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, vận hành an toàn, ổn định tổ máy số 2 với công suất 600 MW.


Công nhân Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành tổ máy số 2 với công suất 600 MW

Số liệu từ Phòng Kế hoạch - Vật tư, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh: Tính riêng trong tháng 5/2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã sản xuất 403 triệu kWh điện, đạt doanh thu 748 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 1,9 tỷ đồng.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã sản xuất 1.729 triệu kWh điện, đạt doanh thu 3.482 tỷ đồng và đóng thuế 64 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đạt mục tiêu sản xuất 6,4 tỷ kWh điện, doanh thu đạt khoảng 12.800 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách Nhà nước 205 tỷ đồng.

Để sớm đạt mục tiêu đề ra, một mặt nhà máy tập trung vận hành an toàn, ổn định tổ máy số 2, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện việc xử lý sự cố kỹ thuật để sớm đưa tổ máy số 1 hoạt động trở lại.

BHT