Theo Tổng cục Thuế, vào tháng 3 năm 2022, Việt Nam ra mắt cổng thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Tính đến cuối tháng 10 năm ngoái, trên 40 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đã đăng ký, kê khai thuế trên Cổng thông tin dành cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.

Meta, Google, Microsoft, TikTok, Netflix và Apple, chiếm 90% doanh thu từ dịch vụ thương mại điện tử trên nền tảng kỹ thuật số xuyên biên giới , đã kê khai và nộp thuế tại Việt Nam, với tổng trị giá hàng chục triệu USD. Ví dụ: Google trả 28,8 triệu đô la, Meta (Facebook) 34,5 triệu đô la và Apple với 7,56 triệu đô la.

Doanh thu thuế thu được từ các nền tảng thương mại điện tử và xuyên biên giới tăng trung bình 130% trong giai đoạn 2018-2021, với 52,17 triệu USD mỗi năm.

Theo Tổng cục Thuế, kết quả này cho thấy dấu hiệu tích cực cho sự hợp tác giữa cơ quan thuế với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài trong kê khai, nộp thuế. Điều đó cũng cho thấy sự nghiêm túc và uy tín của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trong hoạt động giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam.

Kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử và kỹ thuật số tại Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Theo Sách Trắng 2022 về thương mại điện tử Việt Nam, thị trường B2C được định giá 16,4 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến ​​đạt 39 tỷ USD vào năm 2025, lớn thứ hai Đông Nam Á.

Các báo cáo chỉ ra rằng, số lượng người dùng Việt Nam mua hàng qua các trang web nước ngoài đã tăng từ 36% lên 43% vào năm 2021.

ViR