Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam trong năm tính đến ngày 20/3 với hơn 2,55 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào nước này, theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( FIA).

Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam tính đến ngày 20/3 với hơn 2,55 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào nước này, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đầu tư (FIA).

Tiếp theo là Hồng Kông (Trung Quốc) với 1,05 tỷ USD, chiếm 17,1% tổng vốn và tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc dẫn đầu 62 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam về số dự án đầu tư mới, chiếm 27,8% tổng dự án. Trong khi đó, Hàn Quốc dẫn đầu về số dự án tăng vốn và góp mua cổ phần, lần lượt chiếm 23% và 27,8%.

Việt Nam đã thu hút 6,17 tỷ USD vốn FDI tính đến ngày 20/3, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, có 644 dự án mới với tổng vốn đăng ký 4,77 tỷ USD được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tăng 23,4% về số dự án và tăng 57,9% về giá trị so với cùng kỳ.

Tổng cộng 934,6 triệu USD đã được đăng ký bổ sung vào 248 dự án hiện có và 466,2 triệu USD dành cho việc mua cổ phần và góp vốn.

Cơ quan này cho biết, vốn đầu tư nước ngoài giải ngân tăng 7,1% trong quý I, đạt 4,63 tỷ USD, là tín hiệu cho thấy giải ngân sẽ tiếp tục xu hướng tích cực.

KTTĐTBViR