JD Logistics đã ghi nhận mức tăng 70% so với cùng kỳ năm trước về số lượng đơn đặt hàng gửi đi nước ngoài trong chiến dịch Black Friday.

Sự gia tăng này được thúc đẩy nhờ việc tích hợp các ứng dụng tự động và thuật toán AI tiên tiến vào hoạt động của JD, cung cấp các dự báo chính xác (với tỷ lệ chính xác cho Black Friday đạt 95%) và thúc đẩy tình trạng sẵn sàng trong kho.

Để cải thiện, JD Logistics áp dụng hệ thống quản lý kho hàng quốc tế đặc biệt của mình, cho phép lập kế hoạch hệ thống hiệu quả để mang lại hiệu quả vận hành nhanh chóng cho các kho hàng ở nước ngoài và giảm thời gian thực hiện đơn hàng xuống còn 2-3 ngày.

Một số cải tiến hệ thống được áp dụng tại các kho hàng khác nhau ở nước ngoài trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và các khu vực khác, triển khai hơn 1.000 bộ phận cho thiết bị tự động cho Xe dẫn hướng tự động, Đơn vị vận chuyển container, robot phân loại và thiết bị băng tải phân loại, cũng như áp dụng Power- Sorting- Picking model.

Đối với thương nhân và người bán, JD Logistics đã cung cấp nền tảng thực hiện đơn hàng quốc tế, hỗ trợ các nhà cung cấp một mạng lưới các nền tảng thương mại điện tử chính và các trang web độc lập để thực hiện đơn hàng và kiểm kê.

Tại Trung Quốc, JD Logistics có hơn 1.600 kho hàng cũng như 90 kho ngoại quan cho mạng lưới toàn cầu, bao phủ hơn 900.000 mét vuông diện tích kho.

RA