UBND tỉnh Đồng Tháp mới đây chấp thuận Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi (trụ sở tại Quận 12, TP.HCM) là nhà đầu tư thực hiện Dự án Xưởng chế biến nông sản và kho lạnh bảo quản nông sản Alavi, với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

Dự án có diện tích sử dụng đất 21.178 m2, địa điểm thực hiện tại ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, với quy mô chế biến nông sản 36.000 tấn nguyên liệu/năm (gồm xoài, nhãn, quýt, bưởi, mít…), công suất thiết kế kho lạnh 2.000 tấn sản phẩm. Dự án có thời hạn hoạt động đến ngày 15/10/2033, đi vào hoạt động từ quý IV/2022.

Theo BĐT