Tàu không người lái mang tên Zhu Hai Yun của Trung Quốc mới đây đã thực hiện chuyến đi đầu tiên kéo dài 12 tiếng.