Một bước tiến mới khi Gucci chấp nhận tiền điện tử khi được thanh toán khắp cửa hàng ở Mỹ.