Estée Lauder dự kiến doanh thu thuần cả năm 2023 sẽ giảm từ 10% đến 12%, so với dự báo trước đó là giảm 5% đến 7%.