Bài viết theo thẻ Boeing muốn xây dựng chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Đề nghị Boeing tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp hàng không

Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing Brendan Nelson đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu, bởi vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực, với tầm nhìn của các nhà lãnh đạo, dân số 100 triệu người, tốc độ phát triển kinh tế nhanh,… Boeing khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư